Vítejte na stránkách klubu přátel filozofického Renčínova humoru

Klub Přátel Filozofického Renčínova Humoru

Spolek KPFRH byl založen v roce 1976 v Bechyni ve skupině R+RTV tehdejšího TOPu u 9.slp VÚ 9125. U jeho zrodu stáli pan Václav Školka a Josef Haničinec. Nemá žádné stanovy, úřadovnu, ani administrativu. Členem „Klubu“ se mohl stát každý, kdo přinesl alespoň 5 nových vtipů a daroval je do sbírky. Takto se postupně počet členů rozrůstal a každý z nich měl právo celou sbírku kdykoliv využít pro potěšení sebe a svých blízkých.

KPFRH si kladl za cíl shromažďovat kreslené vtipy pana Vladimíra Renčína, které se objevovaly především v časopisech Dikobraz a jeho periodikách, Mladý svět, Melodie, Roháč, Technický magazín a v různých publikacích a na pohlednicích. Takto bylo doposud shromážděno více než 1800 vtipů v tištěné podobě a nalepeno do kroužkových Karis bloků, které jsou zde prezentovány v jednotlivých „Galeriích“. Jejich číselné pořadí odpovídá časovému sledu jejich shromáždění. Od roku 1985 do roku 2005 se sbírka rozrůstala již jen pozvolna a to výhradně zásluhou svého zakladatele p. Václava Školky. V současnosti je sbírka opět doplňována - byl dokončen blok 11 a pokračujeme blokem 12, který je dále doplňován. Některé vtipy se ve sbírce vyskytují i vícekrát a v současnosti je zájemcům k dispozici i úplný a aktualizovaný seznam všech vtipů v držení KPFRH.

Mimo tuto základní sbírku 12 bloků vlastní spolek značnou řadu autorských knih a publikací ilustrovaných Renčínovými vtipy a další množství vtipů v elektronické podobě, vzniklých v pozdější a současné době.

Přejeme vám všem hodně úsměvů a poučení z tohoto nevšedního a stále aktuálního humoru.

Váš KPFRH

Poděkování

Zvláštní poděkování patří Jardovi Nikolajkovi z Ostravy, panu Pavlovi Čukovi od Olomouce, panu Milanu Zaťkovi z Bratislavy (Vtipy z Roháče), panu Jiřímu Šídovi a panu Jiřímu Švejdovi za významné příspěvky vtipů do naší sbírky a taky každému, kdo nám může pomoci tuto sbírku vtipů rozšířit a pošle nám další kresby "Dlabáčka a spol." buďto elektronickou poštou nebo v tištěné podobě, vystřižené ze starších časopisů.

Děkujeme za váš zájem o tyto stránky. S vašimi náměty, postřehy a jakýmikoliv dotazy nás můžete kontaktovat pomocí následujícího formuláře.